For å bli med i Girl Power, må ungdom og foresatte skrive under på dette skjema.

Print ut og signer. Har du ikke printer hjemme, print ut på skolen 🙂

GIRL POWER

ANSVARSERKLÆRING & SAMTYKKE SKJEMA

@girlpowerorg.no           www.girlpowerorg.no          email: post@girlpowerorg.no          tlf: 415 90 506

For å bli med i Girl Power krever det at ungdom og foresatte leser dette dokumentet og skriver under på en ansvarserklæring om at «all ferdsel skjer på eget ansvar» og/eller samtykkeskjema for bruk av sosiale medier.

Girl Power er en forening som tilbyr et gratis fritid- og friluftslivtilbud for ungdom 12-20 år.

Vi er åpen for alle ungdommer; fortrinnsvis jenter og LGBTQ. Vi har også åpnet en egen divisjon for gutta som heter “Gira på Livet”. Vi Vi jobber aktivt for å skape et inkluderende miljø der alle føler seg velkomne og respektert. Vi tilbyr gratis låneutstyr som en nøkkelkomponent i vårt arbeid for inkludering og mangfold. Ved å fjerne økonomiske barrierer å tilby et gratis fritidstilbud samt gratis låneutstyr skaper vi en lav terskel for deltagelse.

Vi legger stor vekt på å skape et positivt og forebyggende miljø der ungdom kan trives og utvikle seg gjennom våre aktiviteter. Vi oppmuntrer til et støttende fellesskap der ungdom heier på hverandre, er med på å bestemme hvilke aktiviteter vi skal holde på med og skape en atmosfære av positivitet og mestring.

Vi har et opplegg for alle ungdommer som ønsker å være med oss:

  • Mandager: Friluftsliv
  • Onsdager: Friluftsliv
  • Torsdager: Fritidstilbud i Ekserserhuset fra kl. 16-19.00

Friluftslivtilbudet:

Aktiviteter vi vil holde på med:

Ungdommene får gratis inngangsbillett og lån av utstyr.

  • Kajakk i sjø og tjern hele året, kajakk kanonball etc.
  • Alpint: Snowboard, slalåm og langrenn
  • Klatring inne på klatreverk og etterhvert ute i fjellvegg
  • Skogtur, ved hogging, fyring av bål, matlaging ute
  • Svømming i våtdrakt
  • Kart, kompass og mye, mye mer!

Friluftslivsaktiviteter innebærer en viss risiko, inkludert, men ikke begrenset til, fallskader, vannrelaterte ulykker og skader ved bruk av verktøy.

Girl Power teamet har tatt nødvendige sikkerhetskurs, vil ta forholdsregler for å minimere risikoen, inkludert bruk av sikkerhetsutstyr og opplæring i riktig bruk av utstyr.

@girlpowerorg.no     @girapaalivet      www.girlpowerorg.no         

 email: post@girlpowerorg.no          tlf: 415 90 506

Ved å skrive under på denne ansvarserklæringen, godtar du at «All ferdsel skjer på eget ansvar» og at Girl Power teamet ikke står ansvarlig dersom en ulykke skulle skje. Du godtar også at Girl Power kan hente/kjøre ditt barn/ungdom i egne private biler.

Sosiale Medier:

Girl Power har en egen Tik Tok konto der vi bruker sosiale medier på en måte som skaper samhold og kreativitet under trygge rammer. Dersom ungdom ønsker å delta her, må foreldre og ungdom skrive under på samtykkeskjema. Dette er valgfritt og ikke et krav. Ungdom kan ved enhver anledning uttrykke at de ikke ønsker å bli filmet. Vi har en egen Snapchat konto der vi har direkte dialog med ungdommene.

Fritidstilbudet:

På torsdager i Ekserserhuset har vi et fritidstilbud der vi holder på med rulleskøyter, rokkering dans, kreativitet, håndverk, videoproduksjon og mye mer. Vi har gratis låne utstyr og beskyttelsesutstyr. All ferdsel skjer på eget ansvar.

Transport:

I henhold til kjøring til/fra fritid- og friluftsliv tilbudet vårt, er vi avhengig av hjelp fra foreldre. Vi håper flere vil melde seg til å kjøre 3-4 ungdommer til/fra aktivitet. Vi i Girl Power teamet står disponibelt med en privat bil og kan hente/bringe ungdommer etter avtale. Kontakt oss dersom du har anledning. Dette er et tiltak slik at alle ungdommer uavhengig av bakgrunn skal kunne delta.

Påmelding og Evalueringsskjema:

Girl Power har eget påmeldingsskjema for ungdommene, det er for å samle inn informasjon om alder, bosted ol. Videre har vi enkle evalueringsskjema vi sender ut for å dokumentere ungdommene sin tilfredshet med vårt tilbud.

Jeg er klar over at Girl Power vil gjøre sitt beste for å sikre                            

tryggheten til deltakerne, men jeg forstår at det alltid er en viss

risiko involvert i friluftslivsaktiviteter. Jeg fraskriver Girl Power org.             

og dets ansatte, fra et hvert ansvar for personskader, tap eller skade

på eiendeler som kan oppstå under deltagelse i aktivitetene.

Kryss av: Ja___     Nei___

Jeg samtykker til at Girl Power kan publisere bilder og film av mitt     

barn/ungdom. Jeg er klar over at dette er valgfritt for mitt

barn/ungdom.

Kryss av:   Ja___     Nei___

Deltagerens navn:__________________    Fødselsdato:___________   Tlf:____________

Foresattes navn:__________________   Email:__________________  Tlf:_____________

Adresse:_________________________      Postnr/sted:___________________________

Signatur deltager:___________________    

Signatur foresatte:________________