For ungdom som ønsker å delta i GIRA og/eller Girl Power

For å bli med, må ungdom og foresatte skrive under på dette skjema.

Print ut og signer. Har du ikke printer hjemme, print ut på skolen eller biblioteket 🙂

ANSVARSERKLÆRING & SAMTYKKE SKJEMA

@girlpowerorg.no @girapaalivet.no www.girlpowerorg.no         

 email: post@girlpowerorg.no          tlf: 415 90 506

For å bli med oss på aktiviteter krever det at ungdom og foresatte leser dette dokumentet og skriver under på en ansvarserklæring om at «all ferdsel skjer på eget ansvar» og/eller samtykkeskjema for bruk av sosiale medier.

Vi har et gratis aktivitet- og friluftslivtilbud for alle ungdommer 12-20 år. Gratis å delta, gratis låneutstyr og gratis inngangsbilletter. Vinterutstyr låner vi på BUA.

Vi legger stor vekt på å skape et positivt og forebyggende miljø der ungdom kan trives og utvikle seg gjennom våre aktiviteter. Vi oppmuntrer til et støttende fellesskap der ungdom heier på hverandre, er med på å bestemme hvilke aktiviteter vi skal holde på med og skape en atmosfære av positivitet og mestring.

Aktivitet- og Friluftslivtilbudet:

Aktiviteter vi holder på med:

  • Kajakk i sjø og tjern hele året, kajakk kanonball etc.
  • Alpint: Snowboard, slalåm og langrenn
  • Klatring
  • Skogtur, ved hogging, fyring av bål, matlaging ute
  • Svømming i våtdrakt
  • Rulleskøyter, skatepark og dans

Aktiviteter innebærer en viss risiko, inkludert, men ikke begrenset til; fallskader, vannrelaterte ulykker og skader ved bruk av verktøy.

FORSIKRING
Vi har ulykkes forsikring og ansvars forsikring. Ungdommene som er med oss, er forsikret under aktivitet og i bil med oss til/fra aktivitet.

KURS
Girl Power/GIRA teamet har politiattest, instruktør kurs, førstehjelp og livredningskurs, samt kurs i relasjon og friluftsliv.

Sikkerhet er av høyeste prioritet.
Vi vil ta forholdsregler for å minimere risikoen, inkludert bruk av sikkerhetsutstyr og opplæring i riktig bruk av utstyr.

@girlpowerorg.no     @girapaalivet      www.girlpowerorg.no         

 email: post@girlpowerorg.no          tlf: 415 90 506

Ved å skrive under på denne ansvarserklæringen, godtar du at «All ferdsel skjer på eget ansvar» og at Girl Power/GIRA teamet ikke står ansvarlig dersom en ulykke skulle skje. Du godtar også at Girl Power/GIRA kan hente/kjøre ditt barn/ungdom i bil.

Sosiale Medier:

Vi har en egen Tik Tok konto der vi bruker sosiale medier på en måte som skaper samhold og kreativitet under trygge rammer. Dersom ungdom ønsker å delta her, må foreldre og ungdom skrive under på samtykkeskjema. Dette er valgfritt og ikke et krav. Ungdom kan ved enhver anledning uttrykke at de ikke ønsker å bli filmet. Vi har en egen Snapchat konto der vi har direkte dialog med ungdommene.

Transport:

I henhold til kjøring til/fra aktivitet- og friluftsliv tilbudet vårt, er vi avhengig av hjelp fra foreldre. Vi håper flere vil melde seg til å kjøre 3-4 ungdommer til/fra aktivitet. Vi i Girl Power teamet står disponibelt med en privat bil og kan hente/bringe ungdommer etter avtale. Kontakt oss dersom du har anledning. Dette er et tiltak slik at alle ungdommer uavhengig av bakgrunn skal kunne delta.

Påmelding og Evalueringsskjema:

Girlpower/GIRA har felles grupper på Snapchat for ungdommene, hvor de får informasjon om – og kan melde seg på aktivitetene. Videre har vi enkle evalueringsskjema vi sender ut etter endt aktivitet for å dokumentere ungdommene sin tilfredshet med vårt tilbud.

Signatur:

Jeg er klar over at Girl Power vil gjøre sitt beste for å sikre                            

tryggheten til deltakerne, men jeg forstår at det alltid er en viss

risiko involvert i fritid og friluftslivsaktiviteter. Jeg fraskriver Girl Power org.             

og dets ansatte, fra et hvert ansvar for personskader, tap eller skade

på eiendeler som kan oppstå under deltagelse i aktivitetene.

Kryss av: Ja___     Nei___

Jeg samtykker til at Girl Power kan publisere bilder og film av mitt     

barn/ungdom. Jeg er klar over at dette er valgfritt for mitt

barn/ungdom.

Kryss av:   Ja___     Nei___

Deltagerens navn:__________________    Fødselsdato:___________   Tlf:____________

Foresattes navn:__________________   Email:__________________  Tlf:_____________

Adresse:_________________________      Postnr/sted:___________________________

Signatur deltager:___________________    

Signatur foresatte:________________